Menu
Your Cart

Aktīva želeja caurulēm, 750 ml

Aktīva želeja caurulēm, 750 ml
Aktīva želeja caurulēm, 750 ml
6.59€
Bez PVN: 5.45€
  • Statuss: Pieejams pasūtīšanai
  • kods: vitex-caurulem

Aktīvā formula ātri novērš aizsprostojumus, izšķīdinot pārtikas atliekas, matu, tauku un ziepju nogulsnes visu veidu caurulēs vannās, izlietnēs, dušās, tualetēs, baseinos utt. Piemīt dezinficējošs un antibakteriāls efekts, novērš nepatīkamas smakas. Pateicoties šķidrai formai un biezai konsistencei produkts neizraisa aizsprostošanās pasliktināšanos un efektīvi darbojas pat zem ūdens. Bez hlora. Bez smaržas. Drošs visu veidu caurulēm.

Lietošana: nospiediet uz vāciņa gludo vietu un atskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Uzmanīgi ielej 250 ml produkta drenāžas atverē, atstāj uz 1-2 stundām, noskalo ar spēcīgu ūdens plūsmu. Garu komunikāciju vai spītīgu aizsprostojumu gadījumā atstājiet produktu uz nakti.

Piesardzības pasākumi: turēt prom no pārtikas un bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu, ja nokļūst acīs, skalojiet ar lielu daudzumu ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Ja norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un parādiet etiķeti. Strādājot ar līdzekli, izmantojiet gumijas cimdus. Nejauciet ar citiem produktiem.

Uzmanību! P264 Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: P330 Izskalot muti. P331 NEIZRAISĪT vemšanu. P303 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): P361 Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. P353 Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. P304 IEELPOJOT: P340 Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P305 SASKARĒ AR ACĪM: P351Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P338 Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

Sastāvs: Aqua, 15 - 30 % sodium hydroxide.