Menu
Your Cart

Sprejs stiklam un spoguļiem, 500 ml

Sprejs stiklam un spoguļiem, 500 ml
Sprejs stiklam un spoguļiem, 500 ml
4.10€
Bez PVN: 3.39€
  • Statuss: Pieejams pasūtīšanai
  • kods: vitex-stiklam

Sprejs ļauj viegli notīrīt jebkura stikla un spoguļa virsmas, tostarp automašīnās, no dažādiem netīrumiem (kvēpi, tauki, pilienu pēdas, pirkstu nospiedumi, minerāleļļas utt.). Ātri izžūst, piešķir spīdumu, neatstāj svītras. Nav nepieciešama papildu skalošana ar ūdeni.

Lietošana: ismidziniet uz virsmas, noslaukiet ar mīkstu drānu. Strādājot ar produktu, ieteicams lietot gumijas cimdus. Piesardzības pasākumi: turēt prom no pārtikas un bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm, ja nokļūst acīs, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

Uzmanību! H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P102 Sargāt no bērniem. P302 SASKARĒ AR ĀDU: P352 Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305 SASKARĒ AR ACĪM: P351 Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P338 Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337 Ja acu iekaisums nepāriet: P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes. 

Sastāvdaļas: Aqua (Water), Isopropyl Alcohol, < 5 % Nonionic Surfactants, Dipropylene glycol monomethyl ether, Functional additives, Disodium EDTA, Aroma, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone , Colorant.