Menu
Your Cart

Tīrošs sprejs plītīm un mikroviļnu krāsnīm

Tīrošs sprejs plītīm un mikroviļnu krāsnīm
Tīrošs sprejs plītīm un mikroviļnu krāsnīm
Tilpums
Tilpums500ml
4.25€
Bez PVN: 3.51€
  • Statuss: Pieejams pasūtīšanai
  • kods: vitex-mikro

Produkta aktīvās sastāvdaļas nodrošina efektīvu biezu, žāvētu un sadedzinātu tauku, pārtikas atlieku un citu sarežģītu netīrumu sadalīšanos tikai 30 sekundēs. Pateicoties stiprinātajai formulai, jūs varat viegli un ātri notīrīt visu veidu krāsnis (izņemot stikla keramikas), mikroviļņu krāsnis, kā arī emaljētas un nerūsējoša tērauda virsmas bez skrāpējumiem un svītrām.

Lietošana: uzklāt uz tīrāmās virsmas, rūpīgi izskalot ar ūdeni. Uzmanību! Satur sārmu! Izmantojiet izstrādājumu tikai uz atdzesētas virsmas. Strādājot ar izstrādājumu, izmantojiet gumijas cimdus. Piesardzības pasākumi: turēt prom no pārtikas un bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm, ja nokļūst acīs, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Nelietot stikla izstrādājumu, stikla keramikas, alumīnija, metalizētas plastmasas tīrīšanai. Nelietojiet mēbeļu un sadzīves tehnikas ārējo virsmu tīrīšanai.

Uzmanību! H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu.H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.P102 Sargāt no bērniem.P302 SASKARĒ AR ĀDU: P352 Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305 SASKARĒ AR ACĪM: P351 Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P338 Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 Ja acu iekaisums nepāriet: P313 Janokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes.

Sastāvdaļas: Aqua, sodium hydroxide, <5 % Nonionic Surfactants, <5 % Disodium EDTA.