Menu
Your Cart

Sprejs - traipu izvadītājs iepriekšējai apstrādei, 215 ml

Sprejs - traipu izvadītājs iepriekšējai apstrādei, 215 ml
Sprejs - traipu izvadītājs iepriekšējai apstrādei, 215 ml
4.00€
Bez PVN: 3.30€
  • Statuss: Pieejams pasūtīšanai
  • kods: vitex-sprejs-traipu-izv

Izsmidzināms traipu tīrīšanas līdzeklis ar krāsu aizsardzības formulu ir paredzēts  spītīgu, vecu traipu, ieskaitot apkakles, aproču,  un zeķus utt. iepriekšējai apstrādei. Efektīvi noņem netīrumus no jebkura veida baltiem un krāsainiem audumiem, izņemot vilnu, zīdu. Nebojā auduma šķiedras, saglabājot krāsu un struktūru. Drošs audumiem ar noturīgām krāsvielām. Bez hlora.

Pielietojums: pirms lietošanas pārbaudiet produkta darbību uz neuzkrītošas vietas Samitriniet traipu ar siltu ūdeni un uzklājiet produktu tieši uz traipa. Atstāj iedarboties 5-10 minūtes, ja nepieciešams, berzē, noskalo ar ūdeni. Smaga piesārņojuma gadījumā atkārtojiet darbības, palielinot ekspozīcijas laiku.  Piesardzības pasākumi: strādājot ar izstrādājumu, izmantojiet gumijas cimdus. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm, ja nokļūst acīs, noskalojiet ar lielu daudzumu tekoša ūdens. Nelietot vilnai, zīdam, ādai un materiāliem, kuriem ieteicams veikt tikai ķīmisko tīrīšanu.

Uzmanību! H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc rīkošanās … kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. P305 SASKARĒ AR ACĪM: P351 Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P338 Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 Ja acu iekaisums nepāriet: P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.

Sastāvdaļas:  Aqua, 15-30 % hydrogen peroxide, < 5 % Nonionic Surfactants, < 5 % phosphonates