Menu
Your Cart

Tīroša želeja santehnikai, 750 ml

Tīroša želeja santehnikai, 750 ml
Tīroša želeja santehnikai, 750 ml
7.01€
Bez PVN: 5.79€
  • Statuss: Pieejams pasūtīšanai
  • kods: vitex-santehnikai

Universāla želeja ar aktīvo formulu nevainojami noņem visus netīrumus no santehnikas, ieskaitot kaļķakmeni, rūsu, urīnakmeņus utt. Ir pretmikrobu un dezinficējoša iedarbība, atstāj virsmas pilnīgi tīras. Pateicoties mūsdienīgām sastāvdaļām un biezai konsistencei, līdzeklis darbojas ātri un efektīvi pat uz slīpām virsmām un zem ūdens. Ērta pudeles forma ļauj viegli apstrādāt grūti sasniedzamas vietas zem tualetes malas un izlietnes notekcaurulē.

Lietošana: uzspiediet uz vāciņa gludo vietu un atskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Uzklājiet produktu uz virsmas, apstrādājiet ar birsti  vai sūkli. Stipri netīrajā vietā ļaut nostāvēties 10-15 minūtes, pēc tam noskalojiet ar ūdeni.

Piesardzības pasākumi: turēt prom no pārtikas un bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu, ja nokļūst acīs, skalojiet ar lielu daudzumu ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Ja norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un parādiet etiķeti. Strādājot ar līdzekli, izmantojiet gumijas cimdus. Nelietot uz virsmām, kuras ir jutīgas uz skābēm. Nesajauciet ar balinātājiem.

Uzmanību! H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P102 Sargāt no bērniem. P302 SASKARĒ AR ĀDU: P352 Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305 SASKARĒ AR ACĪM: P351 Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P338 Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 Ja acu iekaisums nepāriet: P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes.

Sastāvdaļas: Aqua, 5 - 15 % Orthophosphoric Acid, < 5 % Nonionic Surfactants, Aroma, Benzyl Salycilate, Limonene, Colorants